Избори за нови членове на Общото събрание на студентите в МУ – Пловдив

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ,

Във връзка с влизане в действие на новия правилник за действие и организация на Студентски съвет,

Ви уведомяваме , че предстоят избори за нови членове на Общото събрание на студентите.

За повече подробности моля вижте следващия брой на Auditoria Medica (брой февруари 2015).

За въпроси и контакт със Студентски съвет:  

[email protected]