Изданието Folia Medica на МУ – Пловдив е отличено като водещо в групата на списанията, издавани от висши учебни заведения

С настъпването на новата 2018 г. идва и едно голямо признание за нашето списание Folia Medica. В портала Scimago Journal & Country Rank, с данни на наукометричната база данни Scopus от общо 48 научни списания от България, включени в класацията изданието на МУ – Пловдив е отличено като водещо в групата на списанията, издавани от висши учебни заведения.

 

https://resursi.blogspot.bg/2018/01/scopus.html