Image2

Изключително съм щастлива да се върна след 10 години в Медицинския университет в Пловдив...