Плакат_Изложба_11-30_Май

Изложба на художествена литература от творци – лекари и преподаватели