Изложба „Вазов сред нас“, по случай 170 години от рождението на Иван Вазов