Изпитни места за изпита по БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ на 01.07.2022 г.