Изпитни места за кандидатстудентски изпита по СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ на 28.09.2021 г.

Изпитни места за кандидатстудентски изпита по СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ на 28.09.2021 г., ОКС „Магистър“:

Адрес: Медицински университет – Пловдив
бул. „Васил Априлов“ 15 а