Изследователи от Медицински университет – Пловдив, работещи по проекта за биобанкиране № D01-395/18.12.2020, публикуваха интересни данни, свързани с регулирането на гликопротеина YKL-40 при системна склероза в научното списание Biomedicines.

Дичев В., Мехтеров Н., Казакова М., Каралилова Р., Баталов А., Сарафян В. Регулаторната ос двРНК/миРНК-30/CHI3L1 е дисрегулирана при Системна склероза. Biomedicines. 2022 Feb 19;10(2):496. doi: 10.3390/biomedicines10020496.

Системната склероза (SSc) е автоимунно заболяване, което засяга кожата и някои вътрешни органи, водейки до влошено качество на живот или смърт. Освен органните промени, болестта се характеризира с хронично протичащо възпаление. Редица биологични молекули, които задействат и поддържат автоимунния отговор, са повишени при пациенти с SSc.

Една от тях е гликопротеинът CHI3L1, познат още като YKL-40, свързан с възпалителния процес. В предишни изследвания колективът доказа, че нивата на YKL-40 в серум на пациенти със SSc са увеличени, което се свързва с развитието на болестта.

В това проучване се изследват различни некодиращи РНК-и с потенциална роля в регулацията на YKL-40. Резултатите показват, че нивата на две микро РНКи (миРНК), miR-30e и miR-30a, с предполгаем негативен ефект върху синтезата на YKL-40, са понижени при заболелите от SSc. Освен това, други две дълго верижни РНК молекули (двРНК), MALAT1 и NEAT1, свързващи и инактивиращи miR-30e и miR-30a, са повишени при пациентите спрямо здрави индивиди.

Тези резултати подсказват за съществуването на двРНК/миРНК/иРНК ос в контрола на YKL-40 протеина при пациенти със SSc. ДвРНКи свързват миРНК и ги неутрализират, което води до увеличена продукция на YKL-40 и отделянето му в серума. Проучването предоставя нова информация за контрола на протеина при SSc и потенциалната му роля като биомаркер.