Изследователска стипендия в Техническия университет, Лодз

Уважаеми колеги,
Информираме Ви за изследователска стипендия към Факултета по организация и управление на Техническия университет в Лодз, Полша. Позицията е за период от 13 месеца и е свързана с мрежата SAPIENS и дейности „Мария-Склодовска Кюри“, Хоризонт 2020.

Краен срок за подаване на кандидатура – 23 август 2023.

Може да научите всичко необходимо на https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/131280.

Повече за SAPIENS (Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems) може да откриете на https://sapiensnetwork.eu/.

Тази информация достига до Вас благодарение на сътрудничеството между МУ-Пловдив и ISLE Association.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм,
Зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност