„Извършване на Строително – монтажни работи на студентско общежитие Блок №1 – гр. Пловдив, ул. Царевец 1 и на кухня към студентски стол“

„Извършване на Строително – монтажни работи на студентско общежитие Блок №1 – гр. Пловдив, ул. Царевец 1 и на кухня към студентски стол“