Извършване на Строително – монтажни работи на студентско общежитие Блок №1 – гр. Пловдив, ул. Царевец 1 и на кухня към студентски стол – Разяснение, изх. № Р-1902/10.08.2012 г.

Разяснение изх. № Р-1902/10.08.2012 г.