Университетска комисия по качество

Заповед за актуализация на състава на Университетската комисия по качество – 24.02.2020

Подстраници

Структура и състав

Анкети

Процедура за подаване и разглеждане на оплаквания в МУ – Пловдив

Формуляр за оплаквания

Електронно проучване за удовлетвореност на студентите в Медицински университет – Пловдив за първи семестър на учебната 2017/2018 г.