Анкети

 • Анкета 1 за проучване на мнението на докторанти за обучението и обслужването
 • Анкета 2 за проучване на студентското мнение за научна кариера
 • Анкета 3 за удовлетвореност на студентите
 • Анкета 4 за проучване мнението на студентите относно материалната и спортна база, социални условия и административното обслужване
 • Анкета 5 за проучване на студентското мнение за корупция във висшето образование
 • Анкета 6 за проучване на студентското мнение за практическото обучение (упражнения, стажове)
 • Анкета 7 за проучване мнението на работодателите-потребители на кадри на Медицински Университет – Пловдив
 • Анкета 8 за проучване на преподавателско мнение за осигуряването и качеството на учебния процес
 • Анкета 9 – проучване за самооценка на актуалното езиково равнище по английски език на преподаватели, на които (ще) се възлага преподаване на английски език
 • Анкетната карта за самооценка на езикова компетентност на преподаватели, преподаващи на английски език
 • Проучване на докторантското мнение 2022