>Анкета 6 за проучване на студентското мнение за практическото обучение (упражнения, стажове)

>Анкета 6 за проучване на студентското мнение за практическото обучение (упражнения, стажове)