Анкета 7 за проучване мнението на работодателите-потребители на кадри на Медицински Университет – Пловдив

Анкета 7 за проучване мнението на работодателите-потребители на кадри на Медицински Университет - Пловдив