Електронни проучвания

Проучване за удовлетвореност на студентите в Медицински университет – Пловдив

Групово анонимно проучване за удовлетвореност на студентите в Медицински университет – Пловдив (електронен формат). Проведено в периода от 01.09.2018г. – 04.01.2019г. Общ брой участвали студенти българи и чуждоезични 294.

Проучването е проведено в периода от 01.02.2018 – 01.04.2018.

Общ брой участвали студенти 1274.