2019

Групово анонимно проучване за оценка на учебния процес в Медицински университет – Пловдив.

Проведено в периода 01.11.2019г – 31.11.2019г.

Проведено в периода 01.03.2019г – 31.03.2019г.Групово анонимно проучване за оценка на учебния процес в Медицински университет – Пловдив.

Проведено в периода 01.02.2019г – 28.02.2019г.