2020

Групово анонимно проучване за качеството на учебния процес проведено в периода 09.02.2021г. сред студенти от специалност Акушерки – ФВСАГ, Iкурс

Групово анонимно проучване за качеството на учебния процес проведено в периода 09.02.2021г. сред студенти от специалност Акушерки – СГ в акушерството, Iкурс

Групово анонимно проучване за качеството на учебния процес проведено в периода 09.02.2021г. сред студенти от специалност Акушерки – СГ в акушерството, II курс