2021

Групово анонимно проучване на студентското мнение за удовлетвореност на студентите, проведено в периода 01.05.2021 – 01.07.2021 сред студенти от първи курс специалност Медицинска сестра, в дисциплината „Философия и въведение в сестринските грижи“

Групово анонимно проучване на студентското мнение за удовлетвореност на студентите, проведено в периода 01.05.2021 – 01.07.2021 сред студенти от втори курс специалност Медицинска сестра, в дисциплината „Специални сестрински грижи“

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ – Пловдив. 1-ви курс, специалност Акушерски грижи, проведено в периода 01.12.2021г – 16.12.2021г.

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ – Пловдив. 2-ри курс, специалност Акушерски грижи, проведено в периода 01.12.2021г – 16.12.2021г.

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ – Пловдив. 3-ти курс, специалност Акушерски грижи, проведено в периода 01.12.2021г – 16.12.2021г.