Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ – Пловдив. 3-ти курс, специалност Акушерски грижи-2021