Групово анонимно проучване за оценка на практическия стаж в Медицински университет – Пловдив. 3 курс Акушерски грижи-2021