2022

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ – Пловдив, 1-ви и 2-ри курс за учебната 2022/2023 г., специалност – Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение, проведено в периода 21.11.2022 – 28.11.2022 г.

Aнкета за оценка на организация учебния процес

      

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ – Пловдив, 1-ви курс, специалност – Лекарски асистент, проведено в периода 01.12.2022г. – 16.12.2022г., дисциплина – Комуникативни умения.

Въпросник за удовлетвореност на студентите 1-ви курс, сп. Лекарски асистент, дисц. – Комуникатимни умения

      

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ – Пловдив, 1-ви курс, специалност – Лекарски асистент, проведено в периода 01.12.2022г. – 16.12.2022г., дисциплина – Медицинска етика и деонтология.

Въпросник за удовлетвореност на студентите 1-ви курс, сп. Лекарски асистент, дисц. – Медицинска етика и деонтология