2023

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ- Пловдив I-ви и II-ри курс, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, ОКС „Магистри“ към катедра ЗМИС, ФОЗ.

Въпросник за удовлетвореност на студентите I-ви и II-ри курс, специалност – ОЗЗМ, Катедра ЗМИЗ, ФОЗ

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ – Пловдив. 1-ви курс, специалност „Медицинска сестра“, проведено в периода 26.04.2023г. – 10.05.2023 г., дисциплина „Философия и въведение в сестринските грижи“

Въпросник за удовлетвореност на студентите 1-ви курс, специалност – „Медицинска сестра“, дисциплина – „Философия и въведение в сестринските грижи“

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ – Пловдив. 2-ри курс, специалност „Медицинска сестра“, проведено в периода 26.04.2023г. – 16.05.2023 г., дисциплина „Сестрински грижи“

Въпросник за удовлетвореност на студентите 2-ри курс, специалност – „Медицинска сестра“, дисциплина – Сестрински грижи

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ – Пловдив. 3-ти курс, специалност „Медицинска сестра“, проведено на 15.05.2023 г., дисциплина „Сестрински грижи при възрастни“

Въпросник за удовлетвореност на студентите 3-ти курс, специалност – „Медицинска сестра“, дисциплина – Сестрински грижи при възрастни

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ – Пловдив. 1-ви курс, специалност „Акушерка“, проведено в периода 08.02.2023 г. – 10.02.2023 г.

Въпросник за удовлетвореност на студентите, МУ-Пловдив-2023

Въпросник за удовлетвореност на студентите от II и III курс, специалност „Акушерка“, относно оценка на учебния процес в МУ-Пловдив. През зимен семестър на учебната 2022/2023 г. проведено през периода: 13 – 18.03.2023 г.

Въпросник за удовлетвореност на студентите от II и III курс, сп. Акушерка 2023