2023

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ – Пловдив. 1-ви курс, специалност „Акушерка“, проведено в периода 08.02.2023 г. – 10.02.2023 г.

Въпросник за удовлетвореност на студентите, МУ-Пловдив-2023

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ – Пловдив, 1-ви курс, специалност – Лекарски асистент, проведено в периода 01.12.2023г. – 16.12.2023г., дисциплина – Комуникативни умения.

Въпросник за удовлетвореност на студентите 1-ви курс, сп. Лекарски асистент, дисц. – Комуникатимни умения

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в МУ – Пловдив, 1-ви курс, специалност – Лекарски асистент, проведено в периода 01.12.2023г. – 16.12.2023г., дисциплина – Медицинска етика и деонтология.

Въпросник за удовлетвореност на студентите 1-ви курс, сп. Лекарски асистент, дисц. – Медицинска етика и деонтология

Въпросник за удовлетвореност на студентите от II и III курс, специалност „Акушерка“, относно оценка на учебния процес в МУ-Пловдив. През зимен семестър на учебната 2022/2023 г. проведено през периода: 13 – 18.03.2023 г.

Въпросник за удовлетвореност на студентите от II и III курс, сп. Акушерка 2023