2023

Групово анонимно проучване за оценка на практическия стаж в Медицински университет – Пловдив. Проведено в периода 08.02.2023 г. – 16.02.2023 г. Анкетирани 18 (100%) студенти от 2 курс, специалност „Акушерка“

Проучване мнението на студентите, относно организацията на клинична практика-2023