2018

Проведено в периода 01.12.2018г – 30.12.2018г.

Медицина

Медицина англоезични

Open questions:
The sixth year students must have program of working to be prepared by the doctors who are responsible for us.
Appoint someone to be responsible for English students rotation.
Put graduation in December.
Less students in each group.
Change the attitude in the hospitals.
More practical experience.
Most departments do not care about the international students.
The ceremony needs to be in English. More practice and safe rooms for personal staff.
English speaking students to have their own graduation ceremony.

Дентална медицина

Фармация

Свободни отговори:
Tрябва да има посещения на заводи.
Теоретичната подготовка не е достатъчно за административната дейност, която извършва фармацевта. Добре ще е да се влезне в аптеките по-рано.

Акушерки

Медицински сестри

Свободни отговори:
Пред дипломния стаж да бъде платен поне на минимална работна заплата. Да се подобрят условията на мат база. Да получаваме някаква стипендия. Повече време за готвене за държaвния изпит. По-добро отношение от персонала. Да се осигурят стаи за съхранение на вещите.