2019

Проведено в периода 01.11.2019г – 30.11.2019г.

Проведено в периода 01.05.2019г – 30.05.2019г.

Зъботехник

Инспектор по обществено здраве

Инструктор по хранене и безопасност на храните

Медицинска козметика

Медицински лаборант

Помощник фармацевт

Рентгенов лаборант

Рехабилитатор