2021

Групово анонимно проучване за оценка на практическия стаж в Медицински университет – Пловдив. 2 курс Акушерски грижи, проведено в периода 01.12.2021г – 16.12.2021г.

Групово анонимно проучване за оценка на практическия стаж в Медицински университет – Пловдив. 3 курс Акушерски грижи, проведено в периода 01.12.2021г – 16.12.2021г.