2023

Групово анонимно проучване за оценка на практическия стаж в Медицински университет – Пловдив. специалност „Акушерка“, проведено в периода 08.02.2023 г. – 15.02.2023 г.

Анкетна карта за проучване мнението на студентите, относно преддипломния стаж