2023

Групово анонимно проучване за оценка организацията на практическото обучение (преддипломния стаж) в Медицински университет – Пловдив, за зимен семестър на уч. 2022/2023 г. Анкетирани 64 студенти, IV-ти курс – специалност „Медицинска сестра“.

Анкетна карта за проучване мнението на студентите, относно преддипломния стаж

Групово анонимно проучване за оценка на практическия стаж в Медицински университет – Пловдив. специалност „Акушерка“, проведено в периода 08.02.2023 г. – 15.02.2023 г.

Анкетна карта за проучване мнението на студентите, относно преддипломния стаж