2022

Групово анонимно проучване за оценка на практическия стаж в МУ – Пловдив, 1-ви и 2-ри курс за учебната 2022/2023 г., специалност – Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение, проведено в периода 21.11.2022 – 28.11.2022 г.

Aнкета на студенти за оценка на преддипломен стаж