2018

Проучване мнението на работодателите-потребители на кадри на Медицински университет – Пловдив. Проведено в периода 01.05.2018г – 30.05.2018г. Анкетирани 6 здравни заведения включително: УСБАЛАГ „Селена“; Диагностично – консултативен център II – 98; КОЦ – Пловдив; УМБАЛ „СВ. Георги“ Клиника по акушерство и гинекология.“

Какво е Вашето мнение за обучението в  МУ-Пловдив:

Без отговор

НЕ

По-скоро НЕ

По-скоро ДА

        ДА

 

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Професионалната подготовка на завършилите МУ-Пловдив, отговаря ли на изискванията на трудовия пазар?

0

0

0

0

6/100%

Теоретичната подготовка на завършилите МУ-Пловдив,  достатъчна ли е за започване на работа във Вашата организация?

0

0

0

3/50%

3/50%

Удовлетворява ли Ви нивото на практическа подготовка на постъпилите на работа при Вас служители, завършили МУ-Пловдив?

0

0

0

1/16,7

5/83,3%

Работещите при Вас служители, които са завършили МУ-Пловдив, имат ли отговорно отношение към работата и дисциплинираност?

0

0

0

1/16,7

5/83,3%

Достатъчно добро ли е отношението на работещите при Вас възпитаници на МУ-Пловдив към пациентите на Вашето здравно заведение?

0

0

0

0

6/100%

Достатъчни ли са уменията за работа в екип на завършилите МУ – Пловдив?

0

0

0

1/16,7

5/83,3%

Притежават ли завършилите МУ-Пловдив умения за бърза адаптивност към работа в нова среда?

0

0

1/16,7

4/66,7%

1/16,7

Проявяват ли завършилите МУ – Пловдив креативност, гъвкавост и иновативно мислене по време на работата си?

0

0

0

5/83,3%

1/16,7

Нуждаят ли се завършилите МУ-Пловдив от допълнително обучение и квалификация, за да могат да работят във Вашето здравно заведение?

0

0

4/66,7%

1/16,7

1/16,7

Бихте ли препоръчали служители, завършили МУ-Пловдив, на други свои колеги или работодатели?

0

0

0

0

6/100%

Удовлетворени ли сте от сътрудничеството си с Медицински университет – Пловдив?

0

0

0

0

6/100%

Как наехте на работа завършили студенти на МУ-Пловдив?
След провеждане на студентски практики и преддипломен стаж в УСБАЛАГ „Селена“
На база лични контакти, обяви.
Лични контакти.
Трудно, с агитация поради ниското заплащане.

Имате ли, коментари, препоръки или забележки?
Винаги с удоволствие сме работили със студентите на МУ.
Да се увеличи приема на акушерки.
Няма. Всичко зависи от администрацията.