2022

Оценка мнението на работодатели, специалност – медицинска сестра, Катедра по сестрински грижи

Оценка мнението на работодатели, специалност – медицинска сестра, Катедра по сестрински грижи-2022

Проучване мнението на работодателите-потребители на кадри относно знанията, уменията, професионалната подготовка и компетенции на възпитаниците на МУ – Пловдив – специалност „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение“

Анкета за оценка на мнението на работодатели РУСБ 2022