Проучвания за материалната и спортна база, социалните условия и административното обслужване

Групово анонимно проучване за оценка на учебния процес в Медицински университет – Пловдив.

Проведено в периода 01.03.2019г – 31.03.2019г.