2013

  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти Медицина-2013
  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти от Фармацевтичен факултет-2013
  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти Дентална Медицина-2013