2014

  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти Медицинска сестра и Акушерка-2014
  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти Медицински колеж-2014
  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти от Фармацевтичен факултет-2014
  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти Дентална Медицина-2014
  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти Медицина-2014