2016

  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти Медицина-2016
  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти Медицинска сестра и Акушерка-2016
  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти Медицински колеж-2016
  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти от Фармацевтичен факултет-2016