2017

  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти Дентална Медицина-2017
  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти Медицина-2017
  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти Медицинска сестра и Акушерка-2017
  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти Медицински колеж-2017
  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти от Фармацевтичен факултет-2017