2019

  • Проучвания за реализацията на дипломираните студенти от Фармацевтичен факултет 2019
  • Групово анонимно проучване за професионалната реализация на завършилите студенти на ФОЗ, акушерки
  • Групово анонимно проучване за професионалната реализация на завършилите студенти на ФОЗ
  • Групово анонимно проучване за професионалната реализация на завършилите студенти на ФОЗ – Пловдив – 2019 Управление на Здравните грижи – Магистър
  • Анализ на нагласите за реализация на дипломиралите се през 2019 г. студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и Акушерка“
  • Анализ на нагласите за реализация на дипломиралите се през 2019 г. студенти от специалностите „Медицина“
  • Анализ на нагласите за реализация на дипломиралите се през 2019 г. студенти от специалностите „Дентална медицина“
  • Анализ на нагласите за реализация на дипломиралите се през 2018 г. студенти от Медицински колеж