Анализ на нагласите за реализация на дипломиралите се през 2018 г. студенти от Медицински колеж

Анализ на нагласите за реализация на дипломиралите се през 2018 г. студенти от Медицински колеж