Анализ на нагласите за реализация на дипломиралите се през 2019 г. студенти от специалностите „Дентална медицина“

Анализ на нагласите за реализация на дипломиралите се през 2019 г. студенти от специалностите "Дентална медицина"