Групово анонимно проучване за професионалната реализация на завършилите студенти на ФОЗ – Пловдив – 2019 Управление на Здравните грижи – Магистър

Групово анонимно проучване за професионалната реализация на завършилите студенти на ФОЗ – Пловдив – 2019 Управление на Здравните грижи - Магистър