Анализ на мнението на работодателите – потребители на кадри относно знанията, уменията, професионалната подготовка и компетенции на възпитаниците на Медицински университет – Пловдив-2020