Календар на МУ – Пловдив -2016 г.

Календарът е илюстриран с фотографии заснети от  служители на МУ – Пловдив

Можете да разгледате календара на МУ – Пловдив за 2016 г.