Календарен план за 2016/2017 учебна година в Медицински университет – Пловдив

Календарен план за  2016/2017 учебна година