Информирано съгласие за включване в Българския регистър за донори на стволови клетки.

Информирано съгласие за включване в Българския регистър за донори на стволови клетки.