КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ, 2023 Г.

Уважаеми кандидат-студенти,

    ДНЕС, 27.06.2023 Г. В 17:00 Ч. ПРИКЛЮЧВА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023 г. ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

  • С ОКС „МАГИСТЪР“, „МЕДИЦИНА“, „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ И „ФАРМАЦИЯ;
  • С ОКС „БАКАЛАВЪР“ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“, „АКУШЕРКА“, „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ТРИЖИ“;
  • С ОКС „ПРОФЕСИОНАЛАН БАКАЛАВЪР“, ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ.
  • РЕГИСТРАЦИИ НАПРАВЕНИ СЛЕД ТОЗИ СРОК ЩЕ БЪДАТ ОТКАЗАНИ!

    Приема на кандидат студенти за специалности след завършено висше образование с ОКС Магистър, „Медицинска речева и езикова патология“ и специалността „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ ще продължи по график до 28.07.2023 г.

За въпроси:
пишете на e-mail: [email protected]
или телефони: 032/200 718; 032/200 701; 032/200 704
Работно време: Понеделник – Петък, 8:00 ч. до 16:00 ч.