Кандидатстване за Стипендии за магистърски и докторски програми за академичната 2023/2024 г.