Обща информация и контакти

Мисия
 
Мисията на Центъра за кариерно развитие е да съдейства за успешната реализация и кариерното развитие на студентите и завършилите възпитаници на университета и да предоставя на работодателите от системата на здравеопазването възможности за набиране на кадри по зададени от тях критерии, да създава и развива динамична връзка между студентите/завършилите възпитаници и работодателите, да бъде медиатор за комуникация между бизнеса и академичните среди за реализацията на предлагания от тях продукт.

Центърът е член на Мрежата на Университетските кариерни центрове в България (http://careercener.staj.bg), създадена и поддържана от Фондация на бизнеса за образованието.

Функции

 • Информационна – предоставяне информация за тенденциите в заетостта, свободни стажантски и работни позиции, конкурси, стипендии, специализации, обучения, национални и европейски финансиращи програми, профили на работодатели и посредници;
 • Консултантска – консултации по подготовка на документи за кандидатстване, Еuropass документи, подготовка за интервю за работа;
 • Организационна – организиране, участие и посещение на срещи, фирмени презентации, семинари, лекции, специализирани изложения и други събития, свързани с кариерното развитие.
 • Връзки и сътрудничество – с институции, с работодатели, с посреднически фирми, с други кариерни центрове и организации, свързани с кариерното развитие.
 •  
  За контакти:
   
  Медицински университет – Пловдив
  бул. „Васил Априлов” 15-А
  Университетски информационен център
  Отдел „Учебни дейности“
  Център за кариерно развитие
  етаж 1, кабинет 5
  Тел: 032/602 276
  E-mail: [email protected]
  https://mu-plovdiv.bg/karieren-tsentar/
  Facebook: career.meduniversity.plovdiv.bg