Обява лекар без специалност за работа в отделение по Медицинска онкология на пълно работно време