Oбявява работни места за завършили специалност „Медицина“ с възможност за специализации по вътрешните дисциплини и Неврология