Покажи

 • Аудитория 1-9
 • Ректорат
 • Библиотека
 • Фармацевтичен факултет
 • Факултет по обществено здраве, Нефрология
 • Анатомия, Физиология
 • ДЕСО, Хигиена
 • Микробиология, Имунология, Соц. медицина, Статистика, Етика
 • Неврология, Психология
 • Нуклеарна медицина
 • Ревматология, Ендокринология, Хематология, МБС
 • Дерматология
 • Патоанатомия, Патофизиология, Съдебна медицина, Аудитория 7
 • Педиатрия 1, Аудитория 8А
 • Педиатрия 2
 • Професионални болести, Токсикология
 • Клинична лаборатория
 • Медицинска генетика
 • Комплексен онкологичен център
 • Симулационен център
 • Столова
 • Спортен салон
 • Вход откъм бул. "Васил Априлов"
 • Вход откъм ул. "Любен Каравелов"

Аудиторен комплекс

 • Ет. 1 - Аудитория 1, 2, 3
 • Ет. 2 - Аудитория 4, 5, 6
 • Ет. 3 - Аудитория 8, 9, Симулационен център

Анатомия

 • Ет. 1 - Анатомия, Хистология и Ембриология
 • Ет. 2 - Физиология

Департамент по езиково и специализирано обучение

 • Ет. 1 - ДЕСО
 • Ет. 2 - ДЕСО
 • Ет. 3 - Хигиена

Ректорат

 • Ет. 1 - Учебен отдел, Кариерен център, Стипендии
 • Ет. 2 - СДО, Научен отдел

Вътрешни болести

 • Ет. 1 - Ревматология
 • Ет. 2 - Ендокринология
 • Ет. 3 - Хематология
 • Ет. 4 - Медицина на бедствените ситуации

Столова

 • Ет. 1 - Столова
 • Ет. 1 - Съблекалня (зад столовата)

Микробиология

 • Ет. 1 - Социална медицина, Медицинска статистика, Медицинска етика
 • Ет. 2 - Лаборатория
 • Ет. 3 - Микробиология и клинична имунология

Нуклеарна медицина

 • Ет. 2 - Нуклеарна медицина

Библиотека

 • Ет. 1 - Библиотека, ВМИ

Патофизиология

 • Ет. 1 - Патоанатомия, Ауд. 7
 • Ет. 2 - Патофизиология
 • Ет. 3 - Съдебна медицина

Неврология

 • Ет. 1 - Психиатрия, Медицинска психология (центр. вход)
 • Ет. 2 - Неврология (стр. вход)
 • Ет. 3 - Неврология
 • Ет. 4 - Неврология - Интензивно отделение

Фармацевтичен факултет

 • Ет. 1 - Фармакология, Токсикология (фармацевти)
 • Ет. 2 - Административен
 • Ет. 3 - Учебни зали

Патоанатомия

 • Ет. 1 - Учебни зали

Педиатрия

 • Ет. 2 - Неврология
 • Ет. 3 - Гастроентерология, Ендокринология, Нефрология
 • Ет. 4 - Административен

Професионални болести

 • Ет. -1 - Столова
 • Ет. 1 - Токсикология
 • Ет. 3 - Професионални болести

Факултет по обществено здраве

 • Ет. 1 - ФОЗ
 • Ет. 2 - Нефрология
 • Ет. 3 - Нефрология - Хемодиализа

Педиатрия

 • Ет. -1 - Съблекалня
 • Ет. 1 - Спешно отделение
 • Ет. 2 - Интензивно отделение, Ревмокардиология
 • Ет. 3 - Пулмология
 • Ет. 4 - Хематология
 • Ет. 5 - Аудитория 8А

Дерматология

 • Ет. 1 - Дерматология
 • Ет. 2 - Дерматология

Медицинска генетика

 • Ет. 1 - Учебни зали

Спортен салон

Клинична лаборатория

 • Ет. 0 - Учебни зали

Комплексен онкологичен център

Учебен корпус на катедра по Патофизиология

Главен вход ВМИ - откъм "бул. Васил Априлов"

Вход ВМИ - откъм ул. "Любен Каравелов"

Спирка на градски транспорт

 • Преминаващи линии: 6, 17, 24, 66, 113, 222

Към Централна гара

Към Дентален факултет